PHI KHOA COMPANY LTD chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của PHI KHOA COMPANY LTD, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu PHI KHOA COMPANY LTD

FOUNDER and CEO of PHI KHOA COMPANY LTD mr Vu Van Long Is graduated from prestigious Hospitality School THONON LES BAINS in France. After 7 years of experiences professional works in

Paris he opened 2 restaurants in the South of France , Avignon and Cannes. In 1990 Mr Long received the Award of GAUTL ET MILLAUD the coveted Gastronomie Guide de France for his restaurants

 The Company PHI KHOA operates 57 outlets in almost Shopping Mall , Super Market, Office Buildind in Vietnam, with 3 Brands Name LongMonaco ( for restaurant ) Cong Chua Hot Pot and Com Ngon

( kiosk in Foddcourt )

 The Company PHI KHOA has been established for over 12 years, Is still expanding with new International Shopping Malls coming in Vietnam