PQT LTD chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của PQT LTD, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu PQT LTD

PQT is the most trusted training firm in Dubai. We have expanded our business in South East Asia been relied upon by our clients, small and large, private and public, to develop their human capital in a range of management and technical fields, using an ever-expanding portfolio of products and services. Our innovative and diversified training courses and consulting services are designed and delivered by subject matter experts who are competent in providing solutions relevant to this region and applicable to today’s business challenges.