Prestige Sports Cars Co Ltd (Porsche Vietnam)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Prestige Sports Cars Co Ltd (Porsche Vietnam) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Prestige Sports Cars Co Ltd (Porsche Vietnam), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Prestige Sports Cars Co Ltd (Porsche Vietnam)

Prestige Sports Cars Co Ltd (Porsche Vietnam) is the official Porsche Importer and Distributor in Vietnam with currently two state-of-the-art Porsche Centers located in Saigon (Phu My Hung) and Hanoi (Long Bien District). Both outlets are one-stop facilities and managed by a dedicated and highly motivated well trained Porsche team. Sales, After Sales, Accessories (T-equipment), Porsche Merchandising (Porsche Driver’s Selection) and many more services are available within one location. The entire model range including individual customization for each Porsche model is available in Vietnam. This customization and the sportiness of the cars make Porsche so special and different from all other car manufactures in the world.

Prestige Sports Cars Co Ltd (Porsche Vietnam) Tuyển dụng