Pullman Saigon Centre chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Pullman Saigon Centre, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Pullman Saigon Centre

Located centrally within Ho Chi Minh City, close to Ben Thanh market, Pham Ngu Lao area and many tourism attractions, the hotel features 306 signature rooms combining design, comfort and connectivity. Facilities include all day dining restaurant, pop-up burger bar and Mad Cow Wine & Grill with panoramic views of the city. The hotel also has free WiFi, swimming pool, fitness centre, spa and high tech meeting venues able to host up to 500 guests