Query Training & Technology

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Query Training & Technology chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Query Training & Technology, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Query Training & Technology

Query Training & Technology is a trusted partner providing SaSS smart training solutions for firms ranging from small and medium-sized businesses to Fortune 500 enterprises. Over the last 30+ years we’ve worked with more than 1 million executives in 60 countries, helping them and their employees develop and sharpen new skills, make more thoughtful decisions and hone their managerial acumen. Our AI in combination with psychology training programs are both accredited and award-winning.