Raconteur Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Raconteur Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Raconteur Vietnam

Raconteur Vietnam is a creative agency specialized in multimedia brand solutions. We aspire to become the #1 creative conglomerate in Southeast Asia, excelling in three core areas of business: Design & Branding Agency - Production House - Media Company. We exist to bring voice and substance to brands that enrich the world.

Our mission is to create, activate and cultivate transformational and ever lasting brands by leveraging the combined power of design thinking and storytelling.