REAL ACADEMY chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của REAL ACADEMY, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu REAL ACADEMY

Học viện REAL ACADEMY đại diện của Học viện Blair Singer Toàn cầu tại Việt Nam với mong muốn đóng góp những Giá trị thật - Kết quả thực cho thị trường đào tạo hiện tại của Việt Nam vốn còn nhiều "bất cập".


Học viên Real Academy sẽ thực hiện điều đó như thế nào:


Đào tạo, huấn luyện theo các Giáo trình có bản quyền của các Nhà đào tạo hàng đầu.

Walk the talk: đào tạo, huấn luyện trên cơ sở trải nghiệm thực tế, không "chém gió" lý thuyết suông.

Đào tạo, huấn luyện theo Phương pháp Điều phối "bí truyền" của thầy Blair Singer, thúc đẩy hiệu quả nhận thức và hành động của học viên.