REAPRA PTE LTD chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của REAPRA PTE LTD, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu REAPRA PTE LTD

RAPRA is a venture builder and investment firm in SEA and Japan. Today, we have over 60 portfolio companies across Asia across diversified industries including agriculture, healthcare, education, hospitality, digital media, travel, real estate, HR tech and aviation. Besides, the sectors that we are currently interested are Food waste, Plastics, E-waste, Skincare, Talent Upskilling, Mental wellness, Supply chain focused solutions, Farm-to-table, Fashion recycling, HR technology and more.

We are looking to speak and potentially invest in current or aspiring entrepreneurs in Vietnam at idea stage. Please join the journey with us at https://reapra.com/the-build-80/