SAGOHANO chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của SAGOHANO, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu SAGOHANO

Sagohano.com - dự án mang nhiệm vụ và giá trị cốt lõi là sử dụng công nghệ để làm đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển về thương mại, sản xuất của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, với tầm nhìn trong vòng 5 năm nữa, tất cả doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tham gia, trở thành 1 phần của cộng đồng doanh nghiệp Sagohano để góp phần thúc đẩy sự phát triển lẫn nhau, tạo nền tảng cho phép nền kinh tế Việt Nam trở nên bền vững hơn. Cuối cùng, chúng tôi hi vọng với 1 ngày không xa, doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam sẽ bay xa với đôi cánh dang rộng trong thương trường quốc tế - cũng như chính biểu tượng của Sagohano.com