Saigon Center Real chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Saigon Center Real, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Saigon Center Real

“Chúng tôi sẽ làm nên “ lịch sử” của ngành dịch vụ Bất Động Sản truyền thống Việt Nam và hướng tới mở văn phòng giao dịch tại các nước trên thế giới với qui mô nhân sự khoảng 30 ngàn người vào năm 2030 để trở thành nhà phân phối Bất Động Sản Số 1 Thế giới, đóng góp vào sự phát triển của ngành bất động sản và nền kinh tế Việt Nam hoà nhập với nền kinh tế thế giới”