Schneider Electric Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Schneider Electric Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Schneider Electric Vietnam

Schneider Electric is the global specialist in energy management and automation. With revenues of ~€27 billion in FY2015, our 160,000+ employees serve customers in over 100 countries, helping them to manage their energy and process in ways that are safe, reliable, efficient and sustainable. From the simplest of switches to complex operational systems, our technology, software and services improve the way our customers manage and automate their operations. Our connected technologies reshape industries, transform cities and enrich lives.

At Schneider Electric, we call this Life Is On.