Sendo Technology JSC chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Sendo Technology JSC, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Sendo Technology JSC

Sendo.vn is the online marketplace of FPT Group which connects buyers and sellers around the country. Originally an e-commerce project of FPT Online JSC, Sendo.vn was officially launched on Sept 2012. On May 13rd 2014, Sendo Technology JSC was founded as a member of FPT Group and is responsible for operating Sendo.vn marketplace. 

Up to now, more than 80,000 shops have been operating on Sendo.vn, offering a diverse range of products with over 5 million products from 21 different categories.