SGEM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của SGEM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu SGEM

SGEM is a Singapore based online event portal, we are looking for Graphic Designers and Digital Marketing Executive

Being a member of our team, you will have opportunity to:


- Freshen yourself with new interesting and yet challenging work (your everyday job will never be boring again)


- Work in a young and dynamic environment


- Learn valuable knowledge and skills from our experienced team


- Overseas working trips 


We are looking for talented candidates to work in Ho Chi Minh city for Digital Marketing position!