Shenovi chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Shenovi, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Shenovi

Migrants spend a great portion of their time trawling the internet to find answers to simple questions. Despite their efforts, migrants often receive and act on inaccurate or incomplete information, which can have a devastating impact on their futures.


Shenovi provides a world-first “one-stop shop” information service to migrants, supporting migrants to become part of our local communities.

Shenovi is a Brisbane-based Australia social enterprise that connects migrants and communities through a dedicated Q&A platform to promote migrant equality and opportunities.