Shine Capital and Investment Co. Ltd

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Shine Capital and Investment Co. Ltd chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Shine Capital and Investment Co. Ltd, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Shine Capital and Investment Co. Ltd

Shine Capital & Investment is a private family investment service office managing capital for exclusive individuals only. Our team in HCMC has been successfully invested in real estate projects and stock markets in Southeast Asia and so far delivered satisfactory results to our investors. Through diversified investments and stable income generation and capital gains, our team in HCMC is driven to best create core values to our current and future investors.