Shinhan Future's Lab chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Shinhan Future's Lab, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Shinhan Future's Lab

Shinhan Future's Lab is a global startup accelerator of Shinhan Financial Group. Our Open Innovation Acceleration Program has missions to build an ecosystem of mutual collaboration between well-established business entities and emerging tech start-ups. It is an environment where major corporations commit to come alongside startups in supporting their journey towards open innovation. This is a unique partnership approach where mutual benefits flourish through mentorship, sharing of resources and most importantly, maximizing our shared reach as a network. The program hopes to provide equal opportunities for learning and growing together for all the stakeholders involved.