Simula Labs chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Simula Labs, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Simula Labs

Established in 2016, Simula Labs is a 100% foreign-invested, Japanese-owned company operating in IT industry. We mainly focus on Artificial Intelligence and services development that hack people's lives by data science. Our responsibilities are bringing the benefits of AI to everyone. We have opened our office in Hanoi, Vietnam and we are now looking for talents to strengthen our team.