Sinacco sdn bhd chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Sinacco sdn bhd, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Sinacco sdn bhd

We design joy around the world since 2011. And we promise this will never change.

Sinacco is a part of Lethe, a European go-global company. We aim at bringing joy to people around the world through many of our brands. Mr. Gugu and Miss Go, Live Heroes and Carpatree are examples of our success in Poland. Within one year of establishment in Malaysia, we have since launched two more brands - Rum and Coco as well as Achae. We look forward to inviting more people to join in the fun and joy we create.