Somotsoft International Inc

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Somotsoft International Inc chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Somotsoft International Inc, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Somotsoft International Inc

Somotsoft International Inc. (“Somotsoft”, previously called International IT Services, Ltd. – “IITS”) is a US-based software development company with its headquarter located in Raleigh, North Carolina, United States and its Offshore Development Center (ODC) in Ho Chi Minh City, Vietnam. Some of our US customers including FM: Systems Inc, (Raleigh, NC), Logics Software (Raleigh, NC), and Velocity Solutions (Wilmington, NC). More information about Somotsoft could be found at our website www.somotsoft.com or www.advantco.com

Somotsoft International Inc Tuyển dụng

.Net software Developer

02/02/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Business Analyst (BA IT)

02/02/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian