SonKim Land chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của SonKim Land, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu SonKim Land

SonKim Land is a leading real estate investment and development company based in Ho Chi Minh City, Vietnam. SonKim Land specializes in high end real estate products in three key sectors: residential, hospitality, and offices. The company's strategy in residential developments is to focus on the luxury and high-end segments, creating a difference by building high-end lifestyle through our projects. At SonKim Land, We harness light and space to build truly transformational homes, retail environments, and office spaces.