Source 22 Company Limited chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Source 22 Company Limited, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Source 22 Company Limited

INTRODUCTION

Headquartered in Hanoi, Source 22 is an innovative, fast-growing supplier of modern, high-quality handmade stationery, accessories and gifts directly to global market.

We offer a wide selection of intricate, highly customized handmade goods to both wholesalers and customers through our robust wholesale partnership program and our ecommerce channels.

From our humble beginning as a small sourcing company, Source 22 has quickly expanded to become a truly global company with offices in Singapore and USA.

Source 22 Company Limited Tuyển dụng