South Asia Services Limited Liability

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

South Asia Services Limited Liability chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của South Asia Services Limited Liability, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu South Asia Services Limited Liability

South Asia Services Limited Liability Company is the leading Claim Center in Vietnam with more than 15 million USD claim per year. South Asia Services counts among its portfolio all the majors non-life insurance companies and brokers, serving more than 150 000 people in the region (Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos and Thailand).