Start Coworking Campus & Community

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Start Coworking Campus & Community chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Start Coworking Campus & Community, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Start Coworking Campus & Community

Start Coworking Space is a community of tech startups and entrepreneurs in Ho Chi Minh (Saigon), Vietnam. We serve the tech community with a coworking space, networking events and workshops as well as services and training for startups. Formerly The Start Center (TSC), Start was the first coworking space of Vietnam when it was created.

Start is where Tech entrepreneurs find the best service and environment to nurture their ideas and grow their business.