Strawberry Jams hanoi chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Strawberry Jams hanoi, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Strawberry Jams hanoi

Là công ty 100% vốn Nhật Bản
Chúng tôi chuyên cung cấp những giải pháp thích hợp nhất

trong lĩnh vực kinh doanh thời trang thông qua việc tạo ra những

sản phẩm công nghệ đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng.