Có 1 lượt đánh giá và nhận xét về Suga Group

4.2
100%
Sẵn sàng giới thiệu bạn bè
Tại sao bạn có thể tin tưởng vào kết quả đánh giá này?
Để đảm bảo tính khách quan, TopCV chỉ duyệt đánh giá nếu người đánh giá đã / đang là nhân viên của Suga Group và được thể hiện trong CV (CV đã tạo trên hệ thống topcv.vn).
19/07/2019
"Nơi làm việc tuyệt vời"
Điểm trung bình
4.2

Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Điều tôi hài lòng
- Đồng nghiệp tốt thân thiện, giúp đỡ nhau
- Môi trường tốt
- Được tự do bày tỏ ý kiến
- Vừa là nơi làm việc và cũng là nơi để học tập thêm kiến thức
Điều tôi không hài lòng
À hiện tại thì cũng chưa có gì ko hài lòng
4
4
4
4
5

Giới thiệu

During the process of building a sustainable Suga Co., Ltd. as today, the founders have gone through many ups and downs together. On the way of pursuing the ambition to build its own empire in Vietnam and the global market, Suga Group has been facing many challenges and difficulties. Since 2015, the four most senior members of the company have sat together and wondered whether we could do anything to contribute to the country and the world, whether we could create existing values and pass on them to the future generations. At that time, with the goal of being expressed and conquered, Suga Group has produced many impressive game products. In spite of encountering many failures, the team members are not discouraged. We always try our best to complete and grow the best products because we know no one has designed an amazing product in a single attempt. We choose the business philosophy “PCES” as a guideline to develop company:

- Product quality is the focus

- Customer benefits are key

- Employee income is the responsibility

- Shared community is obligation   

1A Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM