TAKE Production House chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TAKE Production House, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TAKE Production House

At TAKE Production House, you can make your creative ideas come alive with our full production service.

From commercial shooting to digital marketing campaign, we can handle your toughest assignments and deliver your project on time, to match your requirements and at an affordable price.

Our services:

Commercial photography shooting

TVC production & shooting

Storyboard (from conceptualizing to visualizing)

Other services for overseas crews shooting in Vietnam (logistics, location scouting, casting, wardrobe design & production, equipments renting, shooting permission …)

Some of our clients:

Saatchi & Saatchi, JWT, Dentsu, Hakuhodo, Chuo Senko, O&M, Lowe, Leo Burnett, The New York Times, Japan Airlines, HSBC, ANZ, Honda, Panasonic, Sony, Nokia, Capitaland…