TAM LOGISTICS & TRADING CO., LTD

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

TAM LOGISTICS & TRADING CO., LTD chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TAM LOGISTICS & TRADING CO., LTD, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TAM LOGISTICS & TRADING CO., LTD

TAM Logistics & Trading is a profestional logistics provider based in Vietnam. We are proud to say that our team has grown strength to strength over the years to offer freight forwarding services in Vietnam which included 3 locations: Ha Noi, Hai Phong & Ho Chi Minh City with our head quater.

Being a member of prestigious networks, we are confident that we could provide you the best Logistics services consisting of: Sea, Air & Road Freight; Warehousing, Packing, Customs Clearance; Project Cargo, Perishiable Cargo, Dangerous Goods, Exhibition Cargo, Trading service & Sourcing Product.