Tạp chí Tia Sáng chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Tạp chí Tia Sáng, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Tạp chí Tia Sáng

Báo Khoa học và Phát triển là cơ quan báo chí của Bộ Khoa học và Công nghệ. Báo có hai ấn phẩm chính gồm tuần báo Khoa học và Phát triển và ấn phẩm bán nguyệt san Tia Sáng. Trong đó, tuần báo Khoa học và Phát triển là nơi thường xuyên cập nhật những vấn đề thời sự trong tình hình phát triển khoa học - công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế. Ấn phẩm bán nguyệt san Tia Sáng là nơi chuyên đăng tải các bài viết sâu về quản lý khoa học, khoa học và phát triển, giáo dục, văn hóa. Báo Khoa học và Phát triển nhận được sự cộng tác thường xuyên của những khoa học, học giả hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, Tia Sáng từ lâu vẫn được coi là một diễn đàn uy tín của giới trí thức.