Tập đoàn Giáo dục Halo

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Tập đoàn Giáo dục Halo chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Tập đoàn Giáo dục Halo, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Tập đoàn Giáo dục Halo

Tập đoàn Giáo dục Halo là một trong những tập đòa hàng đầu Việt Nam về lĩnh vuực du học và đào tạo ngoại ngữ để chuẩn bị cho việc du học