Tập Đoàn IC chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Tập Đoàn IC, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Tập Đoàn IC

SỨ MỆNH CỦA IC 

- Mang đến cho cộng đồng những sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên kết hợp với tinh hoa của khoa học và công nghệ hiện đại.

- Xây dựng các liên minh nhằm chia sẻ các giá trị kinh tế - xã hội

TẦM NHÌN CỦA IC

- Trở thành 1 trong 5 công ty đứng đầu ASEAN về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên vào năm 2018

- Trở thành tổ chức có tinh thần học hỏi mạnh mẽ dựa trên các giá trị cốt lõi của văn hóa IC, đậm đà bản sắc Việt

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA IC

- Tin tưởng và đầu tư phát huy tiềm năng con người

- Tập trung xây dựng thương hiệu hàng đầu về sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên

- Kiên định xây dựng văn hóa Công ty đậm đà bản sắc Việt

- Chân thành trong hợp tác để cùng thành công

- Có trách nhiệm cao với cộng đồng và môi trường

VĂN HÓA IC

- Chất lượng

- Ứng xử theo Nhân, Trí, Tín, Lễ, Nghĩa

- Chuyên nghiệp

- Văn hóa Dịch vụ Khách hàng

- Văn hóa Chia sẻ & Đoàn kết