Tech Real FX chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Tech Real FX, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Tech Real FX

Tech Real FX is a financial consultant company. The main business is to provide financial management related to investment.

Since established (6/2017), TRFX has always been committed to creating a reliable and reputable trading platform that provides proper and professional foreign exchange trading channels and personalized services for both individual investors and hedge fund financial institutions from more than 100 countries.