TechElite Inc. chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TechElite Inc., bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TechElite Inc.

TechElite được thành lập bởi những cá nhân xuất sắc đã từng học tập và làm việc tại Stanford, Google, Microsoft.

Với các sản phẩm phần mềm mang tiêu chuẩn thiết kế của thế giới, TechElite đang hỗ trợ rất nhiều các doanh nghiệp trong nước xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, gắn kết hơn.