Than Hoạt Tính Toàn Cầu Xanh

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Than Hoạt Tính Toàn Cầu Xanh chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Than Hoạt Tính Toàn Cầu Xanh, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Than Hoạt Tính Toàn Cầu Xanh

Công ty than hoạt tính Toàn Cầu Xanh cung cấp than shisha, thanh hoạt tính v.v.v Do Ông Hà Trần Phước Sơn sáng lập. Hotline: 0946533701 tại địa chỉ Phòng 3, Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

#thanhoattinh #toancauxanh #thanshisha #thanhoattinhtoancauxanh #than


Than Hoạt Tính Toàn Cầu Xanh Tuyển dụng