The Representative Office Of TCE Corporation In Ho Chi Minh City

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

The Representative Office Of TCE Corporation In Ho Chi Minh City chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của The Representative Office Of TCE Corporation In Ho Chi Minh City, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu The Representative Office Of TCE Corporation In Ho Chi Minh City

TCE Corporation has been established in 1956 (Tae Chang Enterprise=TCE). TCE was the first developer and producer of corduroy, velveteen and cotton stretch in Korea. We have stared denim production since 1960's in Korea as one of the first movers in Asian denim markets. During the last decades, we have been a leading denim mill in Asia