The Rising Star Sea chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của The Rising Star Sea, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu The Rising Star Sea

The Rising Star SEA (Southeast Asia) is a subsidiary of The Rising Star - one of the leading HR services companies in Korea. TRS SEA offers you solutions for employers’ workforce and raises up candidates more and more with attractive high-level job opportunities. Along with hunting services, to make us stand out of the crowd, we will deliver our unique and fantastic platform (app using mostly) that can facilitate the manpower searching process.


The Rising Star Sea Tuyển dụng