The Wind Boutique Resort and Hotel

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

The Wind Boutique Resort and Hotel chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của The Wind Boutique Resort and Hotel, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu The Wind Boutique Resort and Hotel

Welcome to The Wind Vung Tau! 

We are proud to be one of Vung Tau's highest-rated Resorts.  We offer our customers a beautiful and relaxing experience - and at the same time, provide one of the best places to work.  At The Wind you'll learn many different skills and advance your career, working for a family-run business that cares about you as a person.