Thiết bị chuyển động Bông Sen Vàng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Thiết bị chuyển động Bông Sen Vàng chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Thiết bị chuyển động Bông Sen Vàng, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Thiết bị chuyển động Bông Sen Vàng

1- Tiếp nhận, xử lý, xuất hóa đơn bán hàng; Phiếu giao hàng được lập kịp thời, đầy đủ , chính xác, đúng quy định. - Lưu trữ, nhập số liệu và bảo quản hóa đơn bán hàng theo nghiệp vụ phát sinh, số thứ tự, thời gian.

2- Lập phiếu thu, phiếu nhập hàng bán bị trả lại: đảm bảo cập nhật chính xác, kịp thời, đầy đủ, hạch toán đúng theo quy định.

3- Theo dõi chi tiết công nợ, đảm bảo thu nợ đúng hạn. Làm bảng đối chiếu công nợ với các bên liên quan hàng tháng.

4- Báo cáo hàng tồn kho, kiểm kê kho cuối tháng cùng với thủ kho.

5- Thực hiện các công việc được phân công kịp thời. Theo dõi tồn kho, báo cáo kiểm kê tồn kho.

6- Báo cáo doanh số nội bộ, báo cáo chi tiết công nợ khách hàng vào cuối tuần cho KTT.

7- Thực hiện các giấy tờ thủ tục kế toán khác cho công ty.

8- Hỗ trợ bộ phận kế toán khi cần