Thở House chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Thở House, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Thở House

Thở House là một tổ hợp nhỏ các cửa hàng quần áo thiết kế, sản phẩm decor trang trí nhà cửa tại số 2 Lê Văn Hưu.