THOBOX chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của THOBOX, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu THOBOX

Thobox - MCOMMERCE CO., LTD is a company operating in the field of e-commerce in the international market, focusing on printing products such as T-shirts, mugs, hats, blankets... (Print-on-Demand or POD). With the goal of providing differentiated and highly individualized products for US-EU market, Thobox is always looking for young and innovative agents to serve the increasingly diverse needs of customers.