TK Investment chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TK Investment, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TK Investment

Công ty tổ chức hội thảo, tư vấn về lĩnh vực tài chính, truyền thông, tổ chức các khóa học về đầu từ tài chính.