TKmedia chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TKmedia, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TKmedia

Founded in 2017, TK Media owns and operates a portfolio of digital brands in a variety of industries.

Each brand is run by a team of writers, editors, designers and marketers who love producing amazing content that people naturally want to share.

We aim to create high-quality written and video content that is always professional, with a personal touch. And we work with top experts in each field to help ensure what you read and watch is as accurate as possible.


 

TKmedia Tuyển dụng

Social Marketing Manager/Executive

07/11/2020
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Remote - Làm việc từ xa

Content Writer - Website Về Phụ Nữ Hiện Đại

07/11/2020
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Remote - Làm việc từ xa