TNHH AMG Collect chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TNHH AMG Collect, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TNHH AMG Collect

CÔNG TY TNHH AMG COLLECT là một doanh nghiệp thu hồi nợ ứng dụng công nghệ thông tin vào việc cung cấp các giải pháp tốt nhất để quản lý các khoản nợ quá hạn trên thị trường.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

Cung cấp dịch vụ thu hồi chất lượng cao cho các ngân hàng và công ty tài chính trên thị trường. Bên cạnh dịch vụ thu hồi, chúng tôi còn cung cấp các chiến lược thu hồi và giải pháp phù hợp với từng cấp độ quá hạn

MỤC TIÊU

Hỗ trợ ngân hàng/ tổ chức tài chính thu hồi các khoản nợ quá hạn, giảm thiểu nợ xấu và tăng cường chất lương các khoản nợ đang quản lý

CAM KẾT

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin và đảm bảo tính chuyên nghiệp trong quá trình tiếp xúc với khách hàng của đối tác