TNHH Cầu Nối Giao Tiếp Dr.Localize

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

TNHH Cầu Nối Giao Tiếp Dr.Localize chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TNHH Cầu Nối Giao Tiếp Dr.Localize, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TNHH Cầu Nối Giao Tiếp Dr.Localize

Dr.Localize Communication Bridge Co. Ltd (Dr.Localize Co. Ltd.) is a professional multilingual service provider. We offer a wide range of customer-oriented services to meet the ever-increasing demand for content and multimedia localization. We focus on providing the localization and language services for the South East Asia locales: Vietnamese, Indonesian, Thai, Malay, Tagalog/Filipino, Khmer (Cambodian), Lao, Burmese. This is what we call "SEAlization".

At Dr.Localize, we deploy and integrate our proprietary translation project management system, industry-leading CAT tools, Localization softwares, Terminology management programs and Quality Assurance utilities into our processes in order to work faster, more efficiently, more productively so as to yield high quality output that meets the clients' expectation.

Dr.Localize boasts highly qualified staff and a network of talented in-country freelancers and reliable agencies to provide excellence in multilingual services.

TNHH Cầu Nối Giao Tiếp Dr.Localize Tuyển dụng

Cộng Tác Viên Dtp Mảng Multimedia

28/05/2021
Hà Nội
Remote - Làm việc từ xa