TNHH Meval Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TNHH Meval Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TNHH Meval Việt Nam

We are a major lighting & electrical company from Singapore just entering Vietnam. We are looking for high energetic, creative & high passion people to join our company. Our target is to provide value for money products and services which gives consumers and trade partners peace of mind and make the buying experience simple. We are very excited to start our journey here in Vietnam & hope that you will feel the same when joining with us.