TNHH NIK chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TNHH NIK, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TNHH NIK

Tầm nhìn: "Tập đoàn đa ngành vận hành theo luật Nhân- Quả"

Sứ mệnh: "Đem lại hạnh phúc cả tinh thần lẫn vật chất cho cộng đồng"

Giá trị cốt lõi: "Nuôi dưỡng Tâm Lực, Thể Lực và Trí Lực người Việt"