Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế (PSI) tại Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế (PSI) tại Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế (PSI) tại Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế (PSI) tại Việt Nam

Established in 2005, PSI/Vietnam is affiliated with an international network spanning more than 50 countries around the world. PSI/Vietnam has used social marketing techniques to fill market gaps and motivate improved health behaviors including malaria, TB, reproductive health, HIV/AIDS, sanitation & hygiene, and non-communicable diseases. PSI provides products, services and behavior change communications that improve the health and well-being of underserved communities. For more information: www.psi.org