Tổ Chức Phi Chính Phủ Úc AFAP

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Tổ Chức Phi Chính Phủ Úc AFAP chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Tổ Chức Phi Chính Phủ Úc AFAP, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Tổ Chức Phi Chính Phủ Úc AFAP

AFAP Vietnam – Project Intern

The Australian Foundation for the Peoples of Asia and the Pacific (AFAP) was the first Australian NGO to

be formally registered to work in Vietnam in 1996. Our program in Vietnam focuses on improving

health, income generation, good governance, social monitoring, food security and resilience to the

effects of climate change. AFAP has developed a solid reputation as a principled, innovative, and

pioneering NGO working with a wide spectrum of stakeholders ranging from policy makers and local

authorities to civil society organizations (CSOs) and vulnerable communities.