TỔ HỢP GIÁO DỤC MPEC

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

TỔ HỢP GIÁO DỤC MPEC chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TỔ HỢP GIÁO DỤC MPEC, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TỔ HỢP GIÁO DỤC MPEC

Tổ hợp giáo dục gồm nhiều trụ sở hoạt động chuyên sâu và chất lượng cao về lĩnh vực: Trường mầm non, Trung tâm tiếng Anh, Trung tâm năng khiếu - nghệ thuật