TOBU PLASTIC MOULD COMPANY chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TOBU PLASTIC MOULD COMPANY, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TOBU PLASTIC MOULD COMPANY

Là công ty chuyên sản xuất khuôn nhựa cao cấp cho các công ty lớn ở nước ngoài cũng như trong ước