Toll Logistic chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Toll Logistic, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Toll Logistic

Toll Global Logistics cung cấp hậu cần hợp đồng chuyên gia. Nó cung cấp giao thông vận tải, kho bãi và các dịch vụ giá trị gia tăng bao gồm: dịch vụ vận tải hàng hóa, dịch vụ phân phối, kho bãi, docking chéo, dịch vụ cảng, dịch vụ chuỗi cung ứng và hoàn thành các bộ phận hậu cần.